Logo

Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia - dla OD

Date

Tuesday, July 30, 2024

Time

06:00 PM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This event is certified, please provide correct information.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Interesuje mnie temat dotyczący opieki ponieważ:
  • This field is required.
This field is required.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Fundacji Razem Zmieniamy Świat na mój adres e-mail informacji na temat organizowanych szkoleń, innych działań związanych z opieką nad osobą niesamodzielną, w tym m.in. o publikacjach i wydarzeniach oraz informacji marketingowych i handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Polityka prywatności: https://razemzmieniamyswiat.pl/dok/polityka-prywatnosci

Agenda

seni_wspiera_w_opiece.jpg


Zapobieganie skutkom długotrwałego unieruchomienia


Opieka nad chorym niesamodzielnym powinna być dostosowana do jego potrzeb. Istnieje wiele  schorzeń, które przyczyniają się do unieruchomienia chorego oraz wpływają negatywnie  na  jego zdrowie . Konsekwencje  zdrowotne długotrwałego unieruchomienia powodują między innymi:

  • ogólne osłabienie organizmu,

  • spadek napięcia, zanik mięśni, przykurcze,

  • uszkodzenia skóry oraz odleżyny,

  • infekcje dróg oddechowych, zapalenie płuc,

  • infekcje układu wydalniczego, zakażenie układu moczowego,

  • zaburzenia psychiczne objawiające się lękami, niepokojem, agresją a nawet depresją.

Dla zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa wykonywanych czynności, a także komfortu i bezpieczeństwa podopiecznego należy korzystać z wszelkich dostępnych udogodnień, pomocnych i niezbędnych w pielęgnowaniu osób niesamodzielnych i długotrwale leżących, a także ze sprzętu rehabilitacyjnego,  ze środków higienicznych i żywieniowych specjalistycznego przeznaczenia. W pielęgnowaniu osób niesamodzielnych  szczególną rolę odgrywa pielęgnacja skóry, właściwe odżywianie dostosowane do stanu pacjenta, pielęgnacja ran i dobór opatrunków oraz szybkie wdrożenie fizykoterapii w celu zachowania jak najlepszej kondycji pacjenta.

Zuzanna Konrady

Magister pielęgniarstwa, absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalistka w dziedzinie organizacji i zarządzania jednostkami medycznymi, pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz pielęgniarstwa epidemiologicznego. Pielęgniarka z ponad 30 letnim doświadczeniem zawodowym. Od 1998 roku związana zawodowo z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu im. Franciszka Raszei w Poznaniu, w którym pełni funkcję pielęgniarki oddziałowej.
Nieprzerwanie, od ponad 25 lat, podnosi umiejętności oraz kompetencje zawodowe w zakresach związanych z opieką anestezjologiczną i intensywną terapią, opieką długoterminową i paliatywną. W zakresie jej szczegółowych zainteresowań zawodowych znajduje się leczenie ran w ujęciu multidyscyplinarnym.
Wielokrotnie nagradzana i wyróżniana za zaangażowanie i prace związane z podnoszeniem standardów w opiece pielęgniarskiej. Posiada odznakę honorową „Za zasługi dla Ochrony Zdrowia”. Laureatka Kryształowego Evereth’a – Ekspert Edukacji w Medycynie”. Przewodnicząca Wielkopolskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek Anestezjologicznych i Intensywnej Opieki. Prezes Stowarzyszenia Naukowego Leczenia Ran.
Regulamin dostępny jest na stronie: 
https://docs.google.com/document/d/1T9RO6nvNoVP2w7WIubMtk2GMeKzeDmgvehTLxoau2jI/edit?usp=sharing