Logo

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z mieszkańcami DPS

Date

Wednesday, February 8, 2023

Time

10:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
This field is required.
Required fields
If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!
The email address is incorrect. Please double-check your email address.

A confirmation email with logging details has been sent to the provided email.

System configuration test. Click here!

Szanowni Państwo, po kliknięciu przycisku "Zarejestruj", zostaniecie przekierowani do formularza rejestracji instytucji na szkolenie - prosimy o wypełnienie formularza w celu dokończenia procesu rejestracji. 

Agenda

Komunikacja alternatywna i wspomagająca w pracy z mieszkańcami DPS


Mieszkańcy Domów Pomocy Społecznej mogą doświadczać trudności w wypowiadaniu się oraz rozumieniu mowy. Niemożność porozumiewania się jest źródłem frustracji i wpływa negatywnie na jakość życia mieszkańców.

Podczas szkolenia omówione zostaną wybrane formy komunikacji alternatywnej i wspomagającej. Uczestnicy spotkania zdobędą  wiedzę na temat narzędzi, jakie można wykorzystać w komunikacji z mieszkańcami podczas różnego typu aktywności. Zaprezentowane zostaną konkretne pomoce i strategie wspomagające proces komunikacji.

Presenter

Monika Karwacka

Nauczyciel, pedagog specjalny, terapeuta pedagogiczny, edukator seksualny. Interesuje się efektywnością metod terapii i edukacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Aktywnie uczestniczy w życiu naukowym publikując i prezentując wystąpienia na konferencjach. Współpracuje z ośrodkami akademickimi oraz dydaktycznymi. Prowadzi zajęcia i szkolenia dla studentów, nauczycieli oraz rodziców osób niepełnosprawnych. Kieruje środowiskowym domem samopomocy - ośrodkiem wsparcia dla dorosłych osób z wieloraką niepełnosprawnością, w którym popularyzuje innowacyjne i nieinwazyjne metody terapii.